Mentoria

Curs economie circulară


Descrição
Acest curs a fost conceput pentru managerii de întreprinderi sociale pentru a răspunde nevoilor individuale de învățare și pentru a-i sprijini în tranziția către modele de afaceri și practici economice mai durabile.
Utilizarea unei strategii de gamificare facilitează procesul de învățare, sporind implicarea cursanților și făcând astfel loc pentru schimbări reale și eficiente în întreprinderile sociale.
Cursul va aborda principalele subiecte pentru a "trece la circular": economia circulară, sustenabilitatea, antreprenoriatul, planificarea afacerilor sociale și economisirea resurselor.

Durata totală: 35h
Sincron - 13h
Asincron - 22h

Module
I. Introducere în curs
II. Introducere în sustenabilitate
III. Economie circulară
IV. Acțiuni pentru schimbare

Cine ar trebui să participe?
Managerii de întreprinderi sociale
Formatori, mentori, consilieri de afaceri, educatori pentru adulți și profesioniști din organizații care lucrează în domeniul dezvoltării antreprenoriatului

Modalitatea de formare
E-learning și studiu individual

Certificare
Certificat de absolvire

Circular Loops este licențiat sub licența Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Bazat pe conținutul https://circularloops-empowering.talentlms.com/about-us.
Conteúdo
 • Modulul 1
 • Introducere în economia circulară
 • Video introductiv: Circular Loops
 • Test inițial
 • Motivația mea
 • Modulul 2 - Introducere în sustenabilitate
 • Sustenabilitatea în agenda politică
 • A. Exercițiul 1 - Sustenabilitatea în țara dumneavoastră
 • B. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - Oameni. Planetă. Prosperitate
 • B. Exercițiul 2 - De ce sunt relevante ODD-urile pentru societate?
 • B. Exercițiul 3 - Urmăriți Raportul privind obiectivele ODD 2021
 • C. Sustenabilitatea în afaceri
 • C. Quiz
 • Glosar
 • Test final
 • MODULUL 3 - ECONOMIA CIRCULARĂ
 • Comparație între modelele liniar, sustenabil și circular
 • A. Quiz Comparație între economia liniară și economia circulară
 • B. Infografic Pactul Verde European - Economia circulară
 • B. Planul de acțiune pentru economia circulară 2020. Aspecte internaționale
 • B. Exercițiul 1 - Identificarea părților interesate
 • C. Vizionați: Explicarea economiei circulare
 • C. Vizionați: Linia de bază triplă (3 piloni): sustenabilitate în afaceri
 • C. Oportunități de finanțare accesibile în cadrul Uniunii Europene
 • C. Exercițiul 2 - Exemple de întreprinderi
 • Glosar
 • Test final
 • MODULUL 4 - ACȚIUNI PENTRU SCHIMBARE
 • A. Hartă interactivă
 • A. Exercițiu (Harta interactivă)
 • A. Fișa ilustrativă
 • A. Exercițiu (fișă ilustrativă)
 • B.1 Metodologia modulului
 • B.1.1 Video Cercul de Aur
 • B.1.2 Cercul de aur - instrument
 • B.1.3 Video Draw a toast
 • B. 1.4 Business Model Canvas
 • B.1.5 Reprezentați grafic organizația
 • B.1.6 Business Model Canvas
 • B.2 Identificați măsuri de economie circulară pentru produse și servicii
 • 8Rs
 • B.2.2 Diagrama arborelui de produse și servicii
 • B.2.3 Principiile 8R - instrument
 • B.3 Implicați-vă biroul în economia circulară
 • B.3.1 Workshop "Biroul Circular" - e-mail de invitație
 • B.3.2 Idei rapide - instrument
 • B.3.3 Matricea How, Now, Wow - instrument
 • B.3.4 Matricea Ce? Cine? De ce? Unde? Când? Cum? Acum? - instrument
 • B.4 Crearea de sinergii locale
 • B.4.1 Lista actorilor interesați - instrument
 • B.4.2 Căutarea de noi actori interesați - instrument
 • B.4.3 Harta actorilor interesați - instrument
 • B.5 Action time!
 • B.5.1 Definirea priorităților - instrument
 • B.5.2 Gantt
 • B.5.3 Evaluarea soluțiilor - instrument
 • B.5.4 Monitorizare - instrument
 • B.5.5 Challenge
Regras para conclusão
 • Todas as unidades precisam ser concluídas