Volpris - Kurs szkoleniowy koordynatorów wolontariatu w Europejskim Systemie Sądownictwa Karnego


Conteúdo
 • Wprowadzenie do wolontariatu w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karny
 • PL_Volpris Module I.pdf
 • Quiz 1
 • Dokumenty do wglądu online 1
 • Prawa człowieka w kontekście więziennictwa - perspektywa resocjalizacyjna
 • M2.zip
 • OHCHR Basic Principles for the Treatment of Prisoners
 • OHCHR International Covenant on CIvil and Political Rights
 • COE European Prison Rules
 • UN The Nelson Mandela Rules
 • COE European Convention on Human Rights
 • Ovey Ensuring respect of the rights of prisoners
 • UN Universal Declaration of Human Rights
 • Dokumenty do wglądu online 2
 • Quiz 2
 • Profil koordynatora wolontariatu i profil koordynatora wolontariatu w kontekście
 • M3. pdf
 • Quiz 3
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim – rola przywództwa i motywacji
 • M4.zip
 • CVACERT Universal Declaration on the Profession of Leading and Managing Volunteers
 • CVACERT Professional Ethics in Volunteer Administration
 • Dokumenty do wglądu online 3
 • Quiz 4
 • Projektowanie i realizacja programów wolontariatu w kontekście więziennym
 • M5.zip
 • M5.pdf
 • EC Report from the Commission to the European Parliament
 • JIVE Training Toolkit
 • PAVE
 • Quiz 5
 • Zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście więziennictwa
 • M6.zip
 • M6.pdf
 • WHO Guide to the essentials in prison health
 • UNODC HIV Prevention
 • WHO Preparedness_ prevention and control of COVID-19
 • Dokumenty do wglądu online 4
 • Quiz 6
 • Instrukcje dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i zabezpieczeń
 • M7.zip
 • IN Manipulation
 • M7
 • Dokumenty do wglądu online 5
 • Quiz 7
 • Budowanie bezpiecznych relacji z więźniami
 • Dokumenty do wglądu online 6
 • Quiz 8
 • Etyka w wolontariacie
 • M9
 • M9.pdf
 • Club Rainbow Volunteers_ Code of conduct
 • ICPS European Code of Ethics for Prison Staff
 • IAVE The Universal Declaration on Volunteering
 • Habitat_s Volunteer Code of Conduct
 • GDC Volunteer Handbook
 • Dokumenty do wglądu online 7
 • Quiz 9
 • Partnerstwa na rzecz współpracy między służbą więzienną a organizacjami społecze
 • M10
 • M10
 • M10.pdf
 • Schlager Through the Looking Glass
 • Quiz 10
 • Monitorowanie, ocena i możliwość powielania programów/działań wolontariackich
 • M11
 • CEV M_E
 • CEV Methods for Evaluating
 • Volunteer Now As Good as They give
 • JIVE Good Practice Guide
 • Quiz 11
 • Reimagine wolontariack - Kreatywność, cyfryzacja i proekologiczne pwolontariacie
 • CEV Guidelines for online volunteering
 • MIllora Volunteering Practices in the Twenty-First Century
 • Chiang The Game of Life
 • PPT I.pdf
 • profil koordynatora wolontariatu
 • Quiz 12
Regras para conclusão
 • Todas as unidades precisam ser concluídas